Aktivnosti i projekti

Edukacija o multimedijalnim sadržajima u turizmu kao sredstvima za promovisanje aktivnog odmora u priobalju Dunava u Vojvodini

27-28.12.2015.

Centar za istraživanje Dunavskog regiona i

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Centar za istraživanje Dunavskog regiona je nevladino i neprofitno udruženje osnovano krajem 2014. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti naučnog istraživanja, međuregionalne saradnje i edukacije mladih iz zemalja Dunavskog regiona.

Ciljevi udruženja su:

  • edukacija građana, a posebno studenata i mladih stručnjaka, društveno aktivnih mladih ljudi
  • jačanje kapaciteta mladih i njihovo povezivanje u cilju zagovaranja i stvaranja međuregionalnog dijaloga, prekogranične akademske saradnje
  • realizacija projekata
  • javno zagovaranje u oblasti kulturnog nasleđa Dunavskog regiona

Turisti uglavnom vide Vojvodinu kao tihu i mirnu ravnicu na severu Srbije što je samo delimično tačno. Vojvodina ima i svoju drugu stranu, onu koja je u pokretu, dinamična i puna izazova. Široko ravničarsko prostranstvo Vojvodine nudi niz mogućnosti za lov, ribolov, biciklizam, sportske aktivnosti, konjičke sportove, posmatranje ptica, sportove na vodi, pešačenja u prirodi. Značaj projekta se ogleda u tom što će edukacija za mlade istaći značaj turizma u Vojvodini, promovisati važnost aktivnog odmora i zdravih stilova života, kao i metode da se turistička ponuda promoviše i razvije.

Cilj projekta je da se učesnicima edukacije približi inovativno promovisanje Dunavskog priobalja u Vojvodini video-dokumentovanjem realnosti aktivnog turizma pomoću interneta i multimedija.

Edukacija će teći kroz nekoliko faza:

  • pravljenje promotivnog videa o Podunavlju u Vojvodini, koji će da približi lepote i značaj Dunava i priobalnih područja
  • pravljenje internet stranice koja će predstaviti ceo projekat i sadržati opis lokaliteta na Dunavu, fotografije mesta, mini video zapise, glavni promotivni video, informacije o svakom pomenutom mestu
  • otvaranje profila na društvenim mrežama, zato što društvene mreže danas imaju moć u turizmu da podstaknu i motivišu čoveka da se pokrene, poveže
  • promovisanje ideje, ali i samog projekta u medijima

Top ↑

The Danube Region
Europäische Donau - Akademie
Dunavska strategija EU i Srbija
Back to top