2nd Participation Day

Ovaj događaj se održao u prostorijama „Haus der Begegnung“, 28. oktobra 2015. godine i sastojao se uglavnom iz radioničarskog rada i izlaganja predstavnika vladinih i nevladinih institucija i organizacija iz zemalja Dunavskog regiona.

Predsednik Upravnog odbora DAReC-a, Aleksandar M. Gajić je imao izlaganja na temu projektnog finansiranja u Dunavskom regionu, gde je posebno istakao nedostatak poverenja stakeholdera na tom polju, visok birokrativni momenat u EU sistemu, kao i nedovoljnu inkluziju privatnog sektora u finansijskoj i organizacionoj participaciji socijalnih i raspravnih događaja kako u pojedinačnim zemljama, tako i u celom regionu.

Posebno je naglašena i potreba jačeg institucionalnog povezivanja Vlade Baden Virtemberga sa institucijama i organizacijama civilnog sektora iz AP Vojvodine. U tom pogledu, tokom večeri održan je neformalni sastanak sa ministrom za Bundesrat i Evropu u Vladi Baden Virtemberga, gospodinom Peterom Fridrihom. Predsednik DAReC-a Gajić i ministar Fridrih su se usaglasili oko neophodne zajedničke organizacije jedne konferencije koja bi bila posvećena „migrantskoj krizi“ gde bi se uz dijalog potražilo rešenje za prevazilaženje ove situacije. Takođe, postignuta je saglasnost da bi trebalo da Vlade Baden Virtemberga i AP Vojvodine budu institucionalni nosioci i inicijatori ovog događaja, dok bi samu odgovornost za promociju i realizaciju na sebe trebao da preuzme civilni sektor pomenutih pokrajina.