Ceremonija otvaranja Dunavske prolećne škole

Ceremonija otvaranja Dunavske prolećne škole 2017 održala se 3. maja 2017. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i predstavlja prvi događaj iz serije Dunavske škole. Dunavska prolećna škola se održava u Novom Sadu u periodu od 3. do 9. maja 2017. godine. Školu organizuje Centar za istraživanje Dunavskog regiona u saradnji sa Evropskom Dunavskom Akademijom. Dunavska letnja škola 2017 u Ulmu biće naredni događaj iz ove edicije. Nakon što su se učesnici škole okupili na Filozofskom fakultetu, na ceremoniji otvaranja su ih pozdravili naši cenjeni govornici prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekanica Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, Aleksandar M. Gajić, predsednik upravnog odbora organizacije Centar za istraživanje Dunavskog regiona i prof. dr Pavle Sekeruš. Govornici su učesnicima poželeli prijatan boravak i rad u Novom Sadu, kao i zanimljive diskusije i aktivno učešće u predavanjima. Dunavska prolećna škola je zamišljena sa ciljem da okupi mlade istraživače i studente iz raznih zemalja Evrope i različitih obrazovnih profila da bi učestvovali u intresantnom edukativnom program i dali svoj doprinos razvoju Dunavskog regiona.