Drugi dan Dunavske prolećne škole

Drugi radni dan Dunavske prolećne škole počeo je predavanjem doc. dr Jelene Kleut sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koja je govorila o medijima i javnom mnjenju u Dunavskom regionu, i šire u čitavoj Evropi. Razgovaralo se o ulozi i različitim funkcijama masovnih medija kao ključne veze između društva i države. U drugom delu predavanja predstavljeni su rezultati istraživanja sprovedenog u okviru Departmana za medijske studije Filozofskog fakulteta, posvećenog viđenju Evrope i evrointegracija u medijima i javnom mnjenju Zapadnog Balkana i Srbije.

Nakon kraće pauze, o kulturnom nasleđu i identitetu u Dunavskom regionu govorio je prof. dr Marko Škorić, takođe sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Tom prilikom je naglašena uloga kulturnog nasleđa koje u samom konceptu identiteta može imati dvojaku ulogu. Pa tako, predstavlja kohezivni činilac, ali istovremeno i značajan faktor separatizma.

Nakon ručka, svi učesnici su se uputili na Petrovaradinsku tvrđavu gde su posetili katakombe u pratnji lokalnog vodiča. Šetnja podzemnim vojnim galerijama i tunelima, kao i upoznavanje sa njihovom arhitekturom bila je prava mala avantura za naše polaznike. Ujedno, to je bila prava prilika da se upoznaju sa istorijom i tajnama podzemlja Petrovaradina. Nakon ove posete, do kraja dana učesnicima je ostavljeno slobodno vreme za razgledanje grada i druge aktivnosti u Novom Sadu.