Društveni položaj žene kroz istoriju

U petak 31. marta 2017. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održan je jednodnevni seminar pod nazivom „Društveni položaj žene kroz istoriju“. Osnovni cilj održavanja ovog događaja bio je da se skrene pažnja na značaj emancipacije žena i prihvatanje modernih kulturoloških obrazaca u današnjem društvu. Realizaciju seminara podržali su Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine. Pored mnogobrojnih učesnika seminaru su prisustvovale i sve polaznice obrazovnog programa “Start-up Romani Women”.

Pozdravnu reč svim učesnicima uputili su Aleksandar Gajić direktor Centra za istraživanje Dunavskog regiona, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Diana Milović, direktorica Zavoda za rodnu ravnopravnost Vlade AP Vojvodine i Predrag Vuletić, Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Nakon toga, prema programu skupa, prvo predavanje na temu „Doprinos žena srpskoj kulturi Srednjeg veka“ održala je prof. dr Svetlana Tomin sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Ona se posebno osvrnula na život i delo znamenitih Srpkinja, kao na načine i mogućnosti za iskazivanje znanja i talenata u tom periodu. O položaju žena u starom veku govorio je prof. dr Svetozar Boškov, takođe sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Naše učesnice upoznao je sa interesantnim i malo poznatim činjenicama o načinu života, pravima i obavezama žena starog Egipta i njihovom doprinosu kulturi i istoriji. Generalno, takav položaj se potpuno razlikovao od onog koje se uživale žene stare Atine, gde za njih nije postojala mogućnost učešća u društvenom i političkom životu, te su uglavnom čuvale ugled svojih muževa.

Nakon kraće kafe pauze i zakuske, program je nastavljen predavanjem prof. dr Vladislave Gordić Petković koje je bilo posvećeno položaju žene u delima Virdžinije Vulf. Prof. Gordić Petković je ukazala na mnogobrojne prepreke i teškoće sa kojima se suočavale junakinje ove spisateljice kao svedočanstvo o marginalizaciji i nevidljivosti žene toga doba. Poslednje predavanje prema programu održala je Tamara Pavlović, arheolog i doktorand Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru Laboratorije za antropologiju. Učesnice je upoznala sa suštinom bioantropologije uz poseban osvrt na elemente pomoću kojih se može utvrditi uticaj žena u ranom srednjem veku. O njihovom statusu i položaju obično svedoče nakit, različiti predmeti za ličnu upotrebu i negu, delovi odeće pronađeni u grobovima iz tog perioda.