DUNAVSKI INTERNACIONALNI SEMINAR 01-04 APRILA 2015., NOVI SAD - OTVOREN

Dunavski internacionalni seminar, organizovan u partnerstvu sa Evropskom Dunavskom akademijom, a pod pokroviteljstvom Pokrajinske Vlade, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, javnih institucija i privatnih preduzeća, kao i domaćih i stranih partnera iz Dunavskog regiona, ima za cilj da tokom četiri dana poveže 25 postdiplomaca iz Podunavlja i sa različitim radionicama i predavanjima ukaže na brojne mogućnosti i opcije u Dunavskom regionu. Seminar je koncipiran tako da učesnici steknu nova znanja iz oblasti Dunavskih istraživanja, kroz različite aktivnosti u cilju razvijanja svesti o određenim karakteristikama Dunavskog regiona, kao i pojednim izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Dunavskog regiona. Značaj ovog projekta je u tome što je Republika Srbija partner sa Nemačkom saveznom pokrajinom Baden Virtemberg, te se podrškom ovog projekta jača veza najbogatije Evropske pokrajine Baden Virtemberg sa Novim Sadom, Beogradom i Srbijom, a posredno Beograd i Novi Sad se nameću kao regionalni centri Dunavskog basena.

Tokom Dunavskog internacionalnog seminara, biće održano pet predavanja, dve panel diskusije, poseta jedne kompanije, organizovana poseta muzeju i obilazak grada, a svečano će biti otvoren i zatvoren uz sertifikaciju učesnika u gradskim institucijama. Učesnici seminara su mladi istraživači, studenti master i doktorskih studija, kao i postpilomci iz različitih zemalja Dunavskog regiona.

Seminar će 01.04.2015. u 17h svečano otvorio gospodin Branislav Bugarski, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je u Zgradi Izvršnog Veća priredio dobrodišlicu učesnicima seminara uz koktel.

Prvog dana seminara, prezentovan je Centar za istraživanje Dunavskog regiona i procedura pripreme i objavljivanja zbornika radova učesnika seminara.

U medijima: