Međunarodna konferencija "Biomasa: kako je najbolje iskoristiti", 15. marta 2016. godine

Skupština AP Vojvodine, zajedno s Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, Garancijskim fondom AP Vojvodine, Privrednom komorom Vojvodine, kao i Skupštinom evropskih regija (Assembly of European Regions – www.aer.eu), organizuje međunarodnu konferenciju „Biomasa: kako je najbolje iskoristiti”, 15. marta 2016. godine. Cilj konferencije jeste da se ukaže na bogat potencijal biomase u AP Vojvodini, kao i na mogućnosti da se ovaj vid čiste energije koristi u privatnim domaćinstvima, sušarama, privrednim objektima, opštinama, ali i za pokretanje poslovnih projekata.

Program konferencije (pdf)
Više informacija na sajtu konferencije