Nacionalno slušanje Dunavske strategije

Dana 20. oktobra 2015. godine u Velikoj Sali Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu, održano je Nacionalno slušanje Dunavske strategije, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije RS, Dunavskog civilno-socijalnog foruma, uz podršku Skupštine APV I Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalnih vlasti, kompanija i organizacijacivilnogdruštva, čija se delatnosttičeDunava.Ovajdogađaj je organizovansaciljem da se predstavi Dunavska strategija, program finansijske podrške – prvenstveno Dunavski transnacionalni program, uloga institucija, kompanija i organizacija civilnog društva u procesu implementacije Dunavske strategije, kao I prezentacija realizovanih projekata koji se tiču Dunavske strategije.

Centar za istraživanje Dunavskog regiona je predstavljen slušaocima u okviru prezentacije o samom Centru, osnivanju, aktivnostima, ciljevima i projektima. Kao značajan projekat, predstavljen je Dunavski internacionalni seminar, koji je održan u aprilu ove godine i koji je okupio mlade istraživače iz 6 zemalja Dunavskog regiona.Pored toga, centar je predstavio i studijski program “Master Dunavskih studija”, koji predstavlja zajednički projekat više univerziteta iz Dunavskog basena, a čija je realizacija planirana u skorijoj budućnosti. Pored osnovnih informacija o programu, predstavljeni su i rezultati istraživanja o zainteresovanosti studenata za ovaj program, te kapacitetima Univerziteta u Novom Sadu za izvođenje ovog programa, kao i mogućim temama kojima će se program baviti.