Održano je deseto predavanje u okviru projekta Startup Romani Women

U petak 2. juna, održan je deseti susret u okviru projekta Startup Romani Women. Tema ovog predavanja je bila Javni nastupi. O ovoj temi govorila je Ivana Knežević, novinarka i TV lice sa dugogodišnjim iskustvom. Cilj ovog predavanja bio je da se učesnice upoznaju sa pojmom javnih nastupa, osnovnim pravilima ponašanja tokom javnih nastupa i kako da unaprede svoje predstavljanje u medijima, pogotovo u poslovne svrhe. Tokom predavanja, učesnice su se upoznale sa karakterstikama dobrog javnog nastupa, kako da se ponašaju u situacijama kada predstavljaju svoju firmu i kako da se pripreme za javni nastup. Osim toga, učesnice su imale priliku da saznaju neke savete kako da komuniciraju sa medijima. Pored toga, govorilo se o tome kako je najbolje sačuvati pažnju svoje publike i kako da sadržaj svog nastupa prilagode tome. Predavanje je završeno sa predstavljanjem najvećih izazova koji se javljaju prilikom javnog nastupa i kako izbeći greške koje mogu da ostave loš utisak.