Održano je sedmo predavanje u okviru projekta “Startup Romani Women”

U četvrtak 4. maja održan je sedmi susret u okviru projekta Startup Romani Women. Tokom ovog popodneva učesnice projekta su prezentovale svoje mini-biznis ideje. Svaka učesnica je mogla da koristi projektor i PPT prezentaciju, te da za 5 minuta predstavi plan svoje ideje sa kratkim finansijskim obrazloženjem. Prezentacije su pratili: predavačice Tamara Pavlović, Ivana Kristijančić i članovi projektnog tima Centra za istraživanje Dunavskog regiona. Nakon završenih prezentacija, pristupilo se analizi svake projektne ideje i budućeg start-apa sa posebnom pažnjom na strukturu biznis ideje i pronalaska sufinansiranja za svaki predlog ponaosob. Susret se završio zajedničkim razgovorom o raznim fondovima u zemlji i inostranstvu, kao i o načinu apliciranja, pronalasku partnera i saradnju kroz projektnu realizaciju sa njime.