Održano šesto predavanje u okviru projekta ''Startup Romani Women''

U četvrtak, 27.04.2017. održano je predavanje pod nazivom ''Moj startup''. Ovu temu predstavila je Tamara Pavlović. Tokom ovog susreta, koji je imao i praktičnu i interkativnu komponentu, učesnice su imale priliku da vide kako funkcioniše razvoj startup-a na konkretnom primeru iz prakse. Tamara je predstavila svoju startup ideju pod nazivom Archaeology box i prikazala faze razvoja jednog startup preduzeća, od ideje do realizacije. U prvom delu predavanja, predstavljen je pojam startup preduzeća, kako nastaje i kako funkcioniše. Istaknuto je da svako startup preduzeće treba da ima konkretne ciljeve, osim profita, koje planira da ostvari na duži rok. Osim toga, predstavljen je hub sistem, koji čine svi činioci biznisa - svi ljudi i ustanove koji su uključeni u razvoj preduzeća. Predstavljeni su i neki od alata koji mogu pomoći pri izradi plana razvoja startup-a, kao što su SWOT i Pestle analiza. Osim toga, istaknuta je važnost izrade biznis modela, kao što je Biznis kanvas model, da bi se uočile prednosti i nedostaci ideje, kao i da bi se smanjili rizici. Osim toga, predstavljena su i strategije segmentacije i finansiranja, kao i važnost razvijanja brenda. Na kraju, predstavljena je i važnost planiranja medija i strategije medijske promocije, evaluacije sistema poslovanja i izrade akcionog plana. Nakon prvog dela predavanja, učesnice su imale priliku da predstave svoje ideje i dobiju povratnu informaciju o tome kroz diskusiju.