Peti dan Dunavske prolećne škole

Peti dan Dunavske prolećne škole otvoren je predavanjem Tamare Pavlović, doktorantkinje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja istraživanje obavlja u okviru Antropološke laboratorije. Tom prilikom predstavljeni su rezultati arheoloških istraživanja i ekshumacije masovne grobnice iz Drugog svetskog rata u fabrici Fiat u Kragujevcu gde je do sada pronađeno 27 skeleta.

Sledeći govornik bio je doc. dr Vladimir Mihajlović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu čije predavanje je bilo posvećeno analizi istorijskih izvora vezanih za reku Dunav i sagledavanju njegove uloge i značaja u prošlosti.

Nakon pauze za ručak, program je nastavljen predavanjem prof. dr Milivoja Alanovića, takođe sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koje je bilo posvećeno problematici jezika naroda nekadašnje Jugoslavije nakon njenog raspada. Tom prilikom je su poređeni raličiti izrazi i narečja sa ovih prostora.

Drugi deo dana posvećen je prezentacijama projektnih ideja naših učesnika nastalih tokom rada u okviru četiri grupe nazvane po četiri strane sveta - Istok, Zapad, Sever i Jug. Polaznici Škole uglavnom su u fokusu imali potrebe razvoja turizma i povezivanja zemalja Dunavskog regiona kroz interkulturalnu razmenu na ekonomski održiv način.