Predstavnici DAReC će učestvovati na DIAnet International School - Uloga kulturnog nasleđa u održivom razvoju Dunavskog regiona, Gorica, 14 -23. mart 2015.

U periodu 2013-2015, Univerzitet u Trstu u saradnji sa Alpen-Adria-Universitat Klagenfurt, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Beč i Univerzitet u Novom Sadu, nudi jedinstvenu priliku za mlade istraživače da se upoznaju sa pitanjima vezanim za održivi razvoj u zemljama dunavskog sliva.

DIAnet International School je deo modula za Capacity Building Module - Danube:Future projekta, Flagship projekta, EUSDR - the European Union Strategy for the Danube Region, u oblasti od prioreiteta koja se odnosi na društvo znanja.

Danube:Future je zajednički projekat mreže Alpe-Jadran rektorske konferencije (AARC) i Dunavske rektorske konferencije (DRC). Ona ima za cilj izgradnju kapaciteta u slivu Dunava (DRB) i umrežavanje radi pomoći razvoju zajedničkih istraživačkih projekata za održivu budućnost DRB.

Tokom škole, učesnici će steći znanja o ulozi kulturnog nasleđa u održivom razvoju zemalja u slivu Dunava (DRB). Povezivanjem određenih oblasti, sliv Dunava kao ciljni region u regionalnoj strategiji EU, sa velikim izazovima u projektu Horizont 2020 ima za cilj izgradnju interdisciplinarne mreže mladih naučnika, čime DIAnet International School doprinosi pripremi i realizaciji Horizont 2020.

Nudeći iskustvo u interdisciplinarnom grupnom radu, DIAnet International School uključuje izgradnju kapaciteta u ključnom području i u ključnom trenutku. Mapiranje EUSDR izazovima projekta Horizont 2020, DIAnet International School otvora put za uspešno učešće na Horizont 2020. Ovo je jedinstvena prilika učenja i komuniciranja u interdisciplinarnim grupama na visokom nivou između fakulteta iz različitih zemalja.