Predstavnici DAReC će učestvovati u DIAnet FINAL WORKSHOP, 24. marta u Trstu, AREA Science Park

DIAnet namerava da promoviše jačanje odnosa između univerziteta i istraživačkih sistema u Friuli Venezia Giulia i institucije članove rektorske konferencije Alpe-Jadran i Dunavske rektorske konferencije u 14 zemalja. Sastanak ima cilj da pokaže konkretnim akcijama spremnost i sposobnost sprođenja sinergije između regiona i " društvo znanja".