Predstavnici DAReC na 3rd Workshop of Priority Area 8 "Cluster Networking and Development Prospects in the Danube Region"

10. i 11. marta 2015. godine u Vukovaru je organizovana konferencija pod nazivom "Cluster Networking and Development Prospects in the Danube Region". Tokom dvodnevne konferencije učesnici su imali priliku da se upoznaju sa oblicima saradnje i pitanjima regionalnog razvoja Dunavske regije. Prezentacije su održane od strane relevantnih govornika koji su predstavljali nekoliko zemalja Dunavskog regiona. Predstavnici DAReC su imali priliku da čuju izlaganja koja se tiču oblasti njihovog delovanja i interesovanja, učestvuju u neformalnim diskusijama sa kolegama iz regiona i da diskutuju o mogućnostima saradnje.