Predstavnici DAReC na The Urban Platform Danube Region (UPDR) u Beču

The Urban Platform Danube Region (UPDR) organizovana konferencija 26 I 27. Januara 2015. godine u Beču u ime gradova Beča i Ulma , Saveta podunavskih gradova i regiona, Austrijske Asocijacije gradova i "Institutional Capacity and Cooperation" (PA10), Strategije EU za Dunavski region ( EUSDR ) je tema "Jačanje urbane dimenzije u Dunavskom regionu" je obuhvaćena u sledećem formatu: Knowledge Exchange Day, a zatim Dana konferencije. Konferenciju su organizovali KDZ - Centar za istraživanje Grada Beča, Savet podunavskih gradova i regiona, Austrijska Asocijacija gradova i EUSDR/PAC10 Beč.

Predstavnici DAReC su aktivno učestvovali u tematskim sesijama, gde su imali priliku da predstave planove i ciljeve organizacije i da uspostavi kontakte sa potencijalnim partnerima u Dunavskom regionu.