Prvi susret i predavanje u okviru projekta Start-up Romani Women

U petak 10.03.2017. godine održan je prvi susret u okviru projekta “Start-up Romani Women”. Simbolično otvaranje i prvo predavanje u okviru ovog projekta održano je u prostorijama Centra za istraživanje Dunavskog regiona, Dunavska ul. 13. Predavanje je održala Delia Bosiok, psihološkinja i koordinatorka medijskog tima u Centru za istraživanje Dunavskog regiona. Predavanju su prisustvovale polaznice programa i članovi projektnog tima. Deset polaznica je imalo priliku da sluša predavanje o pisanju CV-ja i motivacionog pisma. Ova tema predstavlja osnovu i temelj za ostvarivanje profesionalnih ciljeva. Na predavanju su predstavljene osnove za pravilno pisanje radne biografije, elemenata i strukture radne biografije, stila pisanja, kao i nekih saveta za predstavljanje svog obrazovanja, veština i znanja. Osim toga, predstavljen je i pojam, svrha i važnost motivacionog pisma, kakva su pravila pisanja i kakva je struktura motivacionog pisma. Predavanje je završeno diskusijom i razmenom iskustava iz ove oblasti. Sledeći susret u okviru ovog edukativnog programa će se održati 17.03.2017.