Socijalno preduzetništvo i SWOT analiza

U petak 18. 05. 2017. godine u okviru projekta „Start - Up Romani Women“ našim polaznicima predavanje je održao Dragan Radosavljević iz udruženja „Glas manjine“. Ovaj susret bio je posvećen socijalnom preduzetništvu i osnovnim razlikama između tog vida obavljanja delatnosti i klasičnog preduzetništva. Naše polaznice informisale su se i sa osnovnim organizacionim formama u okviru kojih se može obavljati socijalno poslovanje od kojih je, svakako, najznačajnije udruženje.

Drugi deo izlaganja Dragana Radosavljevića bio je posvećen primeni SWOT analize kao oblika procene pozicioniranja na tržištu. Na primeru jedne konkretne biznis ideje naše polaznice su imale priliku da se upoznaju sa načinom primene SWOT analize koja je danas neizostavan način ocene sopstvenih pozicija i šansi za opstanak na tržištu. Pri tome su kroz razgovor sagledane sve snage, slabosti, prilike i pretnje za osnivanje konkretnog biznisa, što je svakako polaznicama edukativnog programa „Start - Up Romani Women“ bilo dragoceno iskustvo u pripremi i razradi svojih poslovnih i profesionalnih ambicija. Nakon predavanja otvorena je diskusija kroz koju su razjašnjena brojna pitanja vezana za detaljniju primenu SWOT analize.